کاربر به شخصی گفته می‌شود که با اطلاعات کاربری خود در فرم، ثبت نام کرده است، به ثبت کالا یا هرگونه استفاده از خدمات سامانه سرقت اقدام نماید.

کاربری که با مراجعه به سامانه سرقت کالا را به نام خود ثبت کرده است و ادعای مالکیت کالا را دارد، مالک نامیده می شود. سامانه سرقت نمی تواند به صورت کامل ادعای مالکیت کالا را احراز کند مسئولیت دادن اطلاعات نادرست برعهده کاربر می باشد و سرقت هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

کاربری که با مراجعه به سامانه سرقت اعلام پیدا کردن کالا را دارد، یابنده نامیده می شود. سامانه سرقت نمی تواند صحت اعلام پیدا شدن کالا را بصورت کامل بررسی نمایید. مسولیت دادن اطلاعات نادرست برعهده کاربر می باشد و سرقت هیچ گونه مسولیتی در این خصوص ندارد.

شناسه منحصر بفردی که بعد از ثبت کالا ، از سامانه دریافت می کنید ، کد رهگیری نامیده می شود.

شماره منحصر بفردی که به تمامی کالاهای دیجیتال اختصاص داده می شود.

هزینه ثبت کالای گم شده (سرقتی)در سامانه ، 7000 تومان می باشد.